Oferta złożona przez Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

38
Szczegóły