Nowi Sołtysi w Sołectwach

280

Odbyły się dwa zebrania wyborcze w sołectwach Wólka Panieńska 03.06.2024 r. oraz Sołectwie Jatutów w dniu 04.06.2024 r. Zebrania odbywały się w świetlicy wiejskiej w Jatutowie. W obu sołectwach dotychczasowi Sołtysi nie mieli konkurencji i byli jedynymi kandydatami uczestników zebrań na kolejną kadencję.
W zebraniu Mieszkańców Wólki Panieńskiej uczestniczyło 65 mieszkańców, którzy wybrali w głosowaniu tajnym na Sołtysa kadencji 2024 – 2029 Pana Wojciecha Suchowicza. Jest On także Radnym Rady Gminy Zamość. Wybrano też pięcioro członków Rady Sołeckiej w składzie: Paweł Kowal, Jacek Serafin, Szymon Mroczek, Andrzej Serafin i Piotr Latawiec.
Natomiast w zebraniu mieszkańców Jatutowa uczestniczyło 42 mieszkańców, którzy wybrali w głosowaniu tajnym na Sołtysa Pan Michała Adamczuka. Pan Michał jest także aktualnym Radnym Rady Gminy Zamość. Natomiast w skład Rady Sołeckiej Jatutowa weszły same Panie: Marta Dawidowska, Maria Juszczak Sowińska, Barbara Grad, Iwona Musiał i Edyta Szast.
Podczas zebrania w Jatutowie zdecydowano też o zmianie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego roku 2024. W związku z tym, że zadanie polegające na rozbudowie placu zabaw sfinansowano ze środków pozabudżetowych, pozostałe wolne środki postanowiono spożytkować w inny sposób. Zwiększono planowaną kwotę wydatków na organizację wydarzeń społecznych i kulturalnych, zaplanowano zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jatutowie oraz zakup namiotu reklamowego na potrzeby udziału sołectwa w wydarzeniach plenerowych.
Zebrania były też okazją do spotkania mieszkańców z Wójtem Gminy Zamość Panem Ryszardem Gliwińskim, który podziękował ustępującym Sołtysom, Radom Sołeckim i zgromadzonym za aktywność społeczną oraz zapoznał ich z ogólną sytuacją budżetu gminy. Na spotkaniu można było bezpośrednio do Wójta gminy zgłaszać sprawy istotne dla mieszkańców sołectw.