Lubelskie wspiera najzdolniejszych

414

25.03.2024 roku w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu odbyła się Uroczysta Gala stypendystów programu Fundusze Europejskie dla Lubelszczyzny Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” i ,,Lubelska Kuźnia talentów”. 175 uczniów z Zamościa oraz z powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego odebrało stypendia, które wręczał Michał Mulawa wicemarszałek województwa lubelskiego. Otrzymane wsparcie finansowe ma na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia dzieci i młodzieży. Głównym warunek, jaki należy spełnić, aby zostać stypendystą są wyniki w nauce. W gronie wyróżnionych były też, wspierane przez swoją mamę, uczennice Szkoły Podstawowej w Sitańcu: Kinga Biszkont, Wiktoria Biszkont i Monika Biszkont. Wielkie gratulacje!

WSP: K.Czerwieniec