Dyżur leśniczego

77

Od dnia 4 lipca 2024 r. w Urzędzie Gminy Zamość ponownie będzie pełniony dyżur leśniczego.
Leśniczy Hubert Kopytko przyjmował będzie w każdy czwartek od godz. 7.30 do 10.00 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość pokój nr 30 (ostatnie piętro).
Leśniczy podczas dyżuru będzie przyjmował wnioski o cechowanie drewna i wydawał świadectwa legalności pozyskania drewna.
Będzie także legalizowane drewno w terenie poprzez odpowiednie oznakowanie i nadanie numeracji.
Nr tel. do leśniczego 691 819 942.