Czyste lasy Zamojszczyzny

376

W dniu wczorajszym (tj. 17.03.2024 r.) po raz kolejny mieszkańcy Gminy Zamość uczestniczyli w VI edycji akcji CZYSTE LASY ZAMOJSZCZYZNY organizowanej przez Stowarzyszenie ZAMOŚĆ4×4. Do głównych celów wydarzenia należało:
• Uprzątnięcie lasów, szlaków i ścieżek turystycznych ze śmieci wyrzucanych przez turystów oraz mieszkańców pobliskich miejscowości
• Wsparcie działań proekologicznych przez zaangażowanie społeczności regiony Zamojszczyzny w dbałość o środowisko naturalne
• Podniesienie świadomości społecznej na temat negatywnych konsekwencji zaśmiecania przyrody i zachęcenie do odpowiedzialnych praktyk ekologicznych
• Zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, Polskim Związkiem Łowieckim, Roztoczańskim Parkiem Narodowym oraz Lasami Państwowymi w identyfikacji obszarów najbardziej zanieczyszczonych oraz w opracowaniu strategii uprzątania lasów
• Stworzenie atmosfery integracji poprzez mobilizację różnych środowisk społecznych poprzez wspólne akcje ekologiczne, biesiadowanie po zakończeniu działań, zorganizowanie konkursów oraz prelekcji dotyczących zagadnień przyrodniczych i survivalowych.
• Ukazanie walorów Roztocza pod względem przyrodniczym, sportowym oraz turystycznym

Gmina jak co roku bardzo mocno zaangażowała się w aranżację tego eventu, którego początek i koniec miał miejsce w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Na odprawie głos zabrał min. Dyrektor Konrad Dziuba, który podziękował za tak liczne przybycie oraz uświadomił uczestnikom dlaczego takie akcje są bardzo ważne dla nas ale również dla licznie zgromadzonego młodego pokolenia. Dzięki dużemu nagłośnieniu, i przy dużej frekwencji wolontariuszy (około 150 osób) udało oczyścić się wiele ścieżek, szlaków turystycznych, przydrożnych rowów oraz lasów leżących w obrębie gminy (min. Lipsko Polesie, Wychody, Wólka Wieprzecka). Oczywiście oprócz zbiórki śmieci odbyło się wiele quizów z nagrodami, poszukiwania podziemnych skarbów oraz konkurs na najbardziej spektakularny śmieć. Nie mogło zabraknąć również wyśmienitego bigosu, kiełbasek z rusztu czy też wybornych wypieków.

Poniżej przedstawiamy wydarzenie w liczbach:
– zbiórka: sobota/niedziela
– ilość instytucji, organizacji, stowarzyszeń, gmin zaangażowanych w akcję – 15 sztuk
– ilość aut (głównie terenowych) – około 50 sztuk
– ilość osób – około 150
– ilość śmieci – kilkanaście budowlanych kontenerów
– ilość uśmiechów uczestników – tysiące
– ilość upominków, nagród, gadżetów – setki
– ilość przepysznej strawy – nie do przejedzenia
– ilość pozytywnej energii i siły do działania – milion

Dziękujemy mieszkańcom za wsparcie tej akcji i już zapraszamy na podobne wydarzenie za rok.

Tekst: WSP Jarosław Kuchta
Foto: Krzysztof Czerwieniec, Jarosław Kuchta