Zebranie wiejskie Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie

126

Zawiadomienie o zwołaniu zebrania wiejskiego Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica, Wysokie w sprawie prowadzonego przez Wójta Gminy Zamość postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia budowy centrum logistycznego Laude TFR w miejscowości Sitaniec.

Czwartek, 12.01.2023 r., godz. 18:00.
Świetlica wiejska w Sitańcu.

Osoby zainteresowane tematem zebrania proszone są o przybycie.

Sołtys Sołectwa Sitaniec Joanna Bekier
Sołtys Sołectwa Sitaniec Wolica Paulina Bełz
Sołtys Sołectwa Wysokie Katarzyna Szłacha