Zebranie walne Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi

66

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, przez 2022 rok działało bardzo aktywnie realizując wiele inicjatyw. 31 marca członkowie stowarzyszenia zebrali się w świetlicy wiejskiej w Jatutowie aby podsumować rok 2022 oraz omówić plany na rok 2023.
Zebranie walne sprawozdawcze rozpoczęła prezes stowarzyszenia – Maria Juszczak Sowińska, powitała ona zaproszonych gości oraz przedstawiła porządek zebrania. W trakcie zebrania walnego przedstawione zostało sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2022 roku. Najważniejszym punktem zebrania było udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Wszyscy obecni jednogłośnie zadecydowali o jego udzieleniu i tym samym wyrazili swoje zaufanie wobec zarządu. Po tej części zebrania głos zabrali kolejno: Wójt Gminy Zamość, Przewodniczący Rady Gminy Zamość oraz Dyrektor Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Zamość, którzy również są członkami stowarzyszenia. Przekazali oni w imieniu Samorządu Gminy Zamość wyrazy uznania oraz podziękowali za promowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy Zamość. Zebranie walne sprawozdawcze połączone zostało z wręczeniem odznaczeń Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, osoby które otrzymały odznaczenia:
III stopnia: Kudyk Bożena, Zychowicz Patrycja, Lupa Roman, Drózd Tomasz, Wiśniewski Ludwik, Dobromilski Sylwester, Siemczyk Józef, Siekierda Marcin , Bondyra Jerzy,
II stopnia: Paszko Robert, Krzan Agata, Solski Robert
I stopnia: Kamiński Rafał
W imieniu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, dziękujemy na wspólnie spędzony 2022 rok oraz dziękujemy za udzielenie absolutorium zarządowi. Liczymy, że w tym roku wspólnie osiągniemy jeszcze więcej. Już teraz zapraszamy na naszą najbliższą akcję poboru krwi, która odbędzie się 14 maja br. w Szkole Podstawowej w Żdanowie.

Zarząd SHDK przy UGZ