„Z lasu na zapiecek”- konkurs kulinarny dla KGW Gminy Zamość na potrawę pochodzenia leśnego

665

„Z lasu na zapiecek”- konkurs kulinarny na potrawę pochodzenia leśnego to tytuł projektu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem w ramach zakwalifikowania się przez KGW w Mokrem do II edycji ogólnopolskiego konkursu dla KGW. Program Natura od kuchni w ramach środków pochodzących od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Projekt polega głównie na podjęciu działań mających na celu promowanie Lasów Państwowych. Działania te obejmują organizację konkursu kulinarnego skierowanego do KGW Gminy Zamość polegającego na przygotowaniu i zaprezentowaniu przez KGW potrawy zawierającej w swoim składzie produkt pochodzący z lasu.

Cele szczegółowe konkursu to:
1. Promocja Lasów Państwowych oraz promocja żywności pochodzenia leśnego
2. Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych
gospodarstw domowych na terenie Gminy Zamość
3. Popularyzacja dziedzictwa przyrodniczego regionu
4. Promocja tradycji kulinarnych pielęgnowanych z pokolenia na pokolenie.
5. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

W związku z powyższym Gmina Zamość oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem serdecznie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy Zamość do aktywnego udziału w konkursie.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminach od 15.06.2023r. do 17.07.2023r.
Finał i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas plenerowego wydarzenia pn. „Festyn rodzinny z susłem” w dniu 23.07.2023r w miejscowości Mokre.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie konkursu.

Regulamin   Formularz zgłoszeniowy   Audycja w radiu