XXXIX Plebiscyt Sportowy TZ

38

Od 31 stycznia do 6 lutego br. możemy wziąć udział i głosować w Plebiscycie na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2022 roku w różnych dyscyplinach sportowych, którego organizatorem jest Tygodnik Zamojski. Wśród nominowanych są także zawodnicy z terenu Gminy Zamość: lekkoatletka Martyna Seń z Płoskiego, zawodniczka KS Agros Zamość (S14), piłkarz STS Gryf Gmina Zamość Patryk Dobromilski (S30) oraz mieszkaniec Wysokiego Sławomir Dudek (T2) trener UKS CSW Lider Zamość i UKS Terminator Wysokie. Głosować możemy wysyłając kupon wycięty z wydania papierowego TZ lub wysyłając esemesa na numer 7248 o treści TZW. S.x lub T.x, gdzie x jest numerem kandydata, litera S oznacza zawodnika, a litera T trenera. Koszt jednego esemesa wynosi 2,46 złotych z VAT. Zapraszamy do głosowania.

UGZ KC