XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu

165

Szanowni Państwo, za nami XII Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, zorganizowana w Zamościu w dniach 21-22 stycznia 2023 roku przez Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu. W wystawie uczestniczyło 48 hodowców, którzy zaprezentowali 610 gołębi rasowych w 32 rasach. Dodatkowo w 10 wolierach prezentowanych było około 200 gołębi wysokolotnych: zamojskich, roztoczańskich wysokolotnych i orlików lubelskich. Na wystawie najwięcej było gołębi: zamojskich – 160, roztoczańskich wysokolotnych – 100, zamojskich krótkodziobych – 30, orlików lubelskich – 55, oraz 255 gołębi innych ras.
W ostatniej chwili musieliśmy odwołać stawkę drobiu, z powodu wybuchu ptasiej grypy w naszym regionie i zakazie wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu.
Również dwa zamojskie kluby prezentowały swoje gołębie, to jest: Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych i Ogólnopolski Klub Hodowców Orlika Lubelskiego.
Zarząd Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Zamościu składa serdeczne podziękowanie za objęcie naszej wystawy Honorowym Patronatem i ufundowanie pucharów oraz nagród na
XII Zamojską Wystawę: Urzędowi Miasta Zamość – Panu prezydentowi Andrzejowi Wnukowi,
Posłowi i Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Panu Sławomirowi Zawiślakowi,
Urzędowi Gminy Zamość – Panu Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu i Panu Konradowi Dziubie Dyrektorowi Wydziału Społecznego i Promocji Gminy, Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko i Członkowi Zarządu Starostwa Panu Januszowi Brzozowskiemu,
oraz Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Panu Prezesowi Gustawowi Jędrejek, Wiceprezesowi LIR Panu Antoniemu Skurze, Przewodniczącemu Rady LIR Panu Mariuszowi Królowi i kierownikowi biura LIR w Zamościu Panu Piotrowi Kurancowi.
Dziękujemy Panu Markowi Kolinskiemu jako Wiceprezesowi Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych za wzięcie udziału w wystawie jako hodowca, ponieważ Pan Kolinski jest członkiem naszego Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu, Panu Antoniemu Turzynieckiemu za udostępnienie hali sportowej, bez której ta wystawa nie mogłaby się odbyć.
Dziękujemy firmie ANI-WET i Dolfos, za stoisko handlowe i nagrody rzeczowe dla hodowców.
Szczególne podziękowania kierujemy do mediów za wsparcie i promowanie na swoich stronach naszej wystawy.

Dziękujemy Redakcjom:
Tygodnika Zamojskiego
Kroniki Tygodnia
Nowego Kuriera Zamojskiego
Katolickiemu Radiu Zamość
Zamość TV i TV MVTL

Szczególne podziękowania należą się wszystkim hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia, którzy przez czynny udział i prezentację swoich ptaków stworzyli tę uroczystość.
Puchary i nagrody wręczyli: Poseł i Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Pan Sławomir Zawiślak,Wiceprezydent Miasta Zamość Pan Piotr Orzechowski, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zamościu Pan Janusz Brzozowski, Kierownik Lubelskiej Izby Rolniczej oddział Zamość Pan Piotr Kuranc, Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Pan Marek Kolinski.

Puchary otrzymali:
-za zwycięstwo w rasie Zamojski krótkodzioby –Waldemar Kawka
W rasie Zamojski wybraliśmy Zwycięzców i Kolekcje w odmianach barwnych.
za zwycięstwo w rasie Zamojski w barwie Żółto pstry – Zuzanna Kudyba
– za zwycięstwo w rasie Zamojski w barwie Niebieski pstry Marcin Burzawa
-za zwycięstwo w rasie Zamojski w barwie Czerwony Zmienniak-Janusz Rak
-za zwycięstwo w rasie Zamojski w barwie Czarny pstry-Wojciech Kudyba
– za zwycięstwo w rasie Roztoczański Wysokolotny – Mariusz Cwynar
– za zwycięstwo w rasie Gołoszyjka rumuńska – Andrzej Burda
– za zwycięstwo w rasie Orlik polski – Sławomir Madej
– za zwycięstwo w rasie Mikołajowski – Marcin Burzawa
– za zwycięstwo w rasie Sroka Krakowska-Stanisław Gas
– za zwycięstwo w rasie Loczek – Edward Wasil
– za zwycięstwo w rasie Chiński gołąb – Andrzej Burda
– za zwycięstwo w rasie Pocztowy staropolski – Sławomir Karpiuk
Tytuł Wyróżniony w rasie zdobyli:
– wyróżniony w rasie Zamojski krótkodzioby – Waldemar Górski
-wyróżniony w rasie Zamojski w barwie Niebieski pstry – Marcin Burzawa
-wyróżniony w rasie Zamojski w barwie Czerwono pstry – Andrzej Misiak
-wyróżniony w rasie Zamojski w barwie Żółty zmienniak – Janusz Rak
-wyróżniony w rasie Zamojski w barwie Czarny pstry – Marcin Burzawa
-wyróżniony w rasie Roztoczański wysokolotny – Tadeusz Łapa
-wyróżniony w rasie Roztoczański wysokolotny – Marek Kolinski
-wyróżniony w rasie Gołoszyjka rumuńska – Stanisłwa Bejster
-wyróżniony w rasie Rostowski postawny – Stanisław Kuryś
– dwukrotnie wyróżniony w rasie Orlik Lubelski – Roman Wit
-wyróżniony w rasie Mikołajowski – Sławomir Karpiuk
-wyróżniony w rasie Chiński gołąb – Andrzej Burda
– wyróżniony w rasie Pocztowy Staropolski-Dariusz Kołcz
Tytuły Najlepszy w rasie zdobyli:
– najlepszy w rasie Zamojski w barwie białej – Marek Stawarski
– najlepszy w rasie Gil – Zbigniew Mnich
– najlepszy w rasie – Damasceński Stanisław Bejster
– najlepszy w rasie Ryś Polski – Krzysztof Niedzielski
– najlepszy w rasie Niemiecki wystawowy – Wojciech Kulpa
– najlepszy w rasie Karier – Wojciech Kulpa
– najlepszy w rasie Modena Angielska – Piotr Woroniecki
– najlepszy w rasie Modena Niemiecka – Stanisław Gas
– najlepszy w rasie Czylik – Stanisław Bejster
– najlepszy w rasie Wołożański – Tadeusz Długosz
– najlepszy w rasie Pawik – Andrzej Burda
– najlepszy w rasie Pawik ogrodowy – Andrzej Burda
– najlepszy w rasie Białogłówka gąbińska – Krzysztof Niedzielski
– najlepszy w rasie Jejski dwuczuby – Stanisław Kuryś
– najlepszy w rasie Tipler zagłębiowski – Andrzej Misiak
– najlepszy w rasie Zakonniczka niemiecka – Krzysztof Niedzielski
– najlepszy w rasie Wysokolotny budapesztański – Dominik Soszka

Puchary za najlepsze kolekcje w rasach otrzymali:
Kolekcja w rasie Zamojski krótkodzioby
1 miejsce Waldemar Kawka
2 miejsce Waldemar Górski
3 miejsce Edward Wasil
Kolekcje w rasie Zamojski w barwie Żółty pstry
1 miejsce Zuzanna Kudyba
2 miejsce Janusz Rak
3 miejsce Wojciech Kudyba
Kolekcja w rasie Zamojski w barwie Czarny pstry
1 miejsce Wojciech Kudyba
2 miejsce Emanuel Janoszczyk
3 miejsce Marcin Burzawa
Kolekcja w rasie Zamojski w barwie Czerwono pstry
1 miejsce Janusz Rak
2 miejsce Wojciech Kudyba
3 miejsce Marek Kolinski
Kolekcja w rasie Zamojski w barwie Niebieski pstry
1 miejsce Marcin Burzawa
2 miejsce Mariusz Cwynar
3 miejsce Andrzej Misiak
Kolekcja w rasie Roztoczański wysokolotny
1 miejsce Mariusz Cwynar
2 miejsce Waldemar Kawka
3 miejsce Marek Kolinski
Kolekcja w rasie Orlik Lubelski
1 miejsce Sławomir Madej
2 miejsce Roman Wit
3 miejsce Mariusz Wojtowicz
Kolekcja w rasie Mikołajowski
1 miejsce Sławomir Karpiuk
2 miejsce Paweł Paluch
3 miejsce Marcin Burzawa
Kolekcja w rasie Sroka Krakowska
1 miejsce Stanisław Gas
2 miejsce Stanisław Kuryś
3 miejsce Krzysztof Czarnecki
Kolekcja w rasie Loczek
1 miejsce Edward Wasil
2 miejsce Stanisław Kuryś
3 miejsce Marcin Gil
Kolekcja w rasie Chiński gołąb
1 miejsce Andrzej Burda
2 miejsce Mikołaj Długosz
3 miejsce Michał Burda
Ogólnopolski Klub Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych ogłosił podsumowanie lotów z 2022 roku
W kategorii Zamojskie wysokolotne młode stado:
– Mistrz Klubu Łopuszyński Mirosław czas lotu 6,04
– I Wicemistrz Bartmański Daniel czas lotu 3,58
II Wicemistrz Bartmański Leszek 3,33
4 miejsce Kawka Waldemar 3,24
5 miejsce Misiak Andrzej 2,45
6 miejsce Kudyba Wojciech 1,05
Najlepsi Lotnicy w tej kategorii:
1 miejsce Łopuszyński Mirosław czas lotu 7,44
2 miejsce Bartmański Daniel czas lotu 4,27
3 miejsce Kawka Waldemar czas lotu 3,47
W kategorii Zamojskie wysokolotne młode:
Mistrz Klubu Rak Janusz czas lotu 5,59
I Wicemistrz Stawarski Marek czas lotu 4,43
II Wicemistrz Łopuszyński Mirosław czas lotu 4,38
4 miejsce Mnich Adam czas lotu 2,07
5 miejsce Sroka Mieczysław czas lotu 0,39
Najlepsi lotnicy w tej kategorii:
1 miejsce Łopuszyński Mirosław czas lotu 6,58
2 miejsce Rak Janusz czas lotu 5,59
3 miejsce Stawarski Marek czas lotu 4,46
W Kategorii Roztoczański wysokolotny dorosły
Mistrz Klubu Bżdziuch Marek czas lotu 2,29
I Wicemistrz Misiak Andrzej czas lotu 2,27
Najlepsi lotnicy w tej kategorii:
1 miejsce Bżdziuch Marek czas lotu 2,34
2 miejsce Misiak Andrzej czas lotu 2,27
W Kategorii Roztoczański wysokolotny młode
Mistrz Klubu Mardal Tomasz czas lotu 4.50
I Wicemistrz Bżdziuch Marek czas lotu 1.53
Najlepsi lotnicy w tej kategorii:
1 miejsce Mardal Tomasz czas lotu 4,50
2 miejsce Bżdziuch Marek czas lotu 1,53

Składamy serdeczne podziękowanie dla Prezesa Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych Ras Wysokolotnych, Pana Mariusza Wojtowicza i Kierownika lotów Pana Marka Stawarskiego oraz Prezesa Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Orlika Lubelskiego Pana Sławomira Madeja, za ogromny wkład pracy i poświęcony czas w działanie Klubów.
Pan Marek Kolinski wręczył nagrodę kol. Maciejowi Harasiukowi za loty konkursowe na wspólnym gołębniku w 2022 r.

Za udział i prezentację gołębi dyplomy otrzymali:
Józef Chabros
Ryszard Jaszak
Janusz Brzozowski
Zbigniew Krawczuk
Mirosław Łopuszyński
Piotr Pawelec
Mariusz Żyła
Marek Bżdziuch
Bogusław Kniaż
Tadeusz Łapa
Stefan Nowak
Mieczysław Sroka
Marcin Żołnierczuk
Powitaliśmy nowych członków Zamojskiego Stowarzyszenia, legitymacje członkowskie otrzymali:
Stanisław Bejster
Dariusz Kołcz
Mateusz Lipski
Andrzej Kinach
Roman Wit
Zbigniew Soluch
Sławomir Czwal
Dariusz Bondyra
Marek Jakubek

Podziękowaliśmy naszym darczyńcom za wsparcie i współfinansowanie zakupu pucharów i nagród na XII Zamojską Wystawę:
– Prezydentowi miasta Zamość – Panu Andrzejowi Wnukowi
– Wójtowi Gminy Zamość – Panu Ryszardowi Gliwińskiemu
– Zarządowi i Staroście Powiatu Zamojskiego – Panu Stanisławowi Grześko
– Posłowi i Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – Panu Sławomirowi Zawiślakowi
-Członkowi Zarządu Starostwa Powiatowego w Zamościu – Panu Januszowi Brzozowskiemu
– Zarządowi i Prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej – Panu Gustawowi Jędrejek
– Kierownikowi LIR oddział Zamość – Panu Piotrowi Kurancowi
– Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – Panu Antoniemu Turzynieckiemu
-Wiceprezesowi LIR Panu Antoniemu Skurze
-Wiceprzewodniczącemu LIR Panu Mariuszowi Królowi
– Dyrektorowi LIR Panu Wojciechowi Kniaziuk
– Pani Marzenie Lewandowskiej Dyrektor TUW w Lublinie

Komitet organizacyjny złożył serdeczne podziękowania i zaprosił na kolejną wystawę. Na koniec zrobiliśmy wspólne zdjęcie.