XI Rowerowo-Pieszy Rajd LZS

24

W sobotę, 20 maja br. odbył się Rajd Rowerowo-Pieszy LZS dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z terenu Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego, którego organizatorem było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu. Wydarzenie zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego. Zadaniem jego uczestników było przejechanie rowerem lub przejście po szlakach turystycznych i dotarcie do mety rajdu, która zlokalizowana była na terenie Centrum Geoturystycznego Gminy Zamość w Lipsku Polesiu. Na mecie rajdu czekał już przygotowany poczęstunek i napoje, a po krótkim odpoczynku można było wziąć udział w konkursach sprawnościowych dla dzieci i dorosłych przygotowanych przez Organizatorów. W wydarzeniu udział wzięło ponad 40 pieszych i rowerzystów. Pobyt na terenie Centrum był dobrą okazją do zapoznania się z jego ofertą oraz zwiedzenia ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z gigantycznymi figurami roztoczańskich roślin i zwierząt. W imieniu organizatorów dziękujemy uczestnikom za udział, a Gminie Zamość za pomoc w jego organizacji.

PiM Z LZS w Zamościu