Wykonanie zbiornika kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec

131

W ramach realizacji zadnia z funduszu sołeckiego pod nazwą „Wykonanie zbiornika kanalizacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec” opracowano na dokumentację kosztorysowo – projektową przez firmę ILCH z Zamościa oraz podpisano umowę na realizację robót budowalnych z firmą KM Media z Sitańca Wolicy na realizację zadania do 04.09.2023 r. Łącznie koszty realizowanego zadania wynoszą około 22 000,00 zł