Wieczór patriotyczny „Żeby Polska była Polską”

97

11 listopada 2023 r.
Świetlica wiejska w Płoskiem
Start godz. 17:00

W programie:

  • Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu MDP Płoskie
  • Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
  • Pogadanka przy ognisku

Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Płoskie, Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskie, Ochotnicza Straż Pożarna w Płoskie

Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas wydarzenia ponoszą rodzice i opiekunowie prawni