W Jatutowie zrealizowano zadanie ze środków Funduszu Sołeckiego

134

W ramach zadania inwestycyjnego na działce o nr geodezyjnym 76 pod nazwą „Utwardzenie terenu przy obiekcie Pokoleniówka w m. Jatutów’’. wykonano roboty ziemne z transportem gruntu , roboty ziemne, utwardzenia – na podbudowie tłuczniowej. Nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm (materiał Inwestora)w ilościu 300 m2, odwodnienie z płyt ażurowych gr. 8 cm. Ustawienie krawężników betonowych na ławie z betonu, plantowanie poboczy oraz humusowanie skarp i poboczy.
Na wykonane roboty udzielono 60 miesięcznej gwarancji.

Wartość wykonanych robót – 65 528,25 zł

Wykonawca: Usługi Budowlane „OLBUD” Agnieszka Wróblewska Wólka Panieńska 22-400 Zamość