Urządzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek

160

Dnia 29 sierpnia 2023 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Urządzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek”, realizowanego w ramach zadania funduszu sołeckiego Sołectwa Żdanówek.
W ramach zadania wybrukowano dwa odcinki chodnika (jeden odcinek stanowiący dojście od świetlicy do istniejącego chodnika, drugi odcinek łączący altanę z istniejącym chodnikiem) oraz wykonano miejsce na stojak dla rowerów i plac pod grilla. W zakresie zadania uwzględniono także zakup wraz z dostawą i montażem obiektów małej architektury, w tym: ławka parkowa w ilości 3 szt., kosz na śmieci w ilości 2 szt., stojak na rowery – 1 szt.
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma: Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe „MAWEX” Ewa Matwiejczuk z siedzibą w Zamościu.

Całkowita wartość zadania (robót budowlanych) wyniosła 18.815,31 zł brutto.