Uroczystość upamiętniająca 18. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

263

W dniu 02.04.2023r. w Płoskiem obyła się uroczystość upamiętniająca 18. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II
W 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II w Parafii pw. Świętego Jacka w Płoskiem o godz. 12 odprawiona została uroczysta Msza Święta, po której nastąpiło procesjonalne przejście pod pomnik papieża znajdujący się na terenie miejscowej Szkoły Podstawowej, noszącej imię Jana Pawła II. Uczestnicy obchodów rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II pragnęli oddać mu hołd, oraz wypraszać Jego wstawiennictwa w intencjach ojczyzny oraz parafii. Obok parafian w obchodach rocznicy śmierci papieża Polaka udział wzięli przedstawiciele Samorządu Gminy Zamość – Wójt i Radni Rady Gminy oraz parlamentarzyści mieszkający na terenie naszej gminy. Delegacje szkoły podstawowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem przybyły z pocztami sztandarowymi. Podczas mszy świętej proboszcz parafii – Ks. Zbigniew Szalko zaznaczył,,.. że Jan Paweł II nieustannie oręduje za nami u Ojca oraz wyprasza łaski. Jego obecność jest szczególnie odczuwalna dla wiernych ponieważ w 2020.r do kościoła w Płoskiem zostały wprowadzone Jego relikwie..”.
Po zakończonej Mszy Świętej i przejściu pod pomnik Jana Pawła II odmówione zostały modlitwy oraz odśpiewano ulubioną pieśń papieża ,,Barkę”. Następnie w imieniu Samorządowców Gminy Zamość pan Wojciech Suchowicz i Jacek Adamczuk odczytali ,,Oświadczenie dotyczące Świętego Jana Pawła II i jego dziedzictwa”
Głos zabrał również Pan Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, podkreślając wkład Jana Pawła II w walkę o pokój, demokrację rozwój duchowy ludzi na całym świecie oraz jak ważną postacią jest On w historii Polski. W tym samym tonie wypowiadali się w imieniu swoim i Pana senatora Jerzego Chruścikowskiego Pan Sławomir Zawiślak poseł na sejm RP oraz Pan Tadeusz Kostrubiec Sołtys sołectwa Płoskie. Po zakończonych wystąpieniach delegacje uczestników wydarzenia złożyły kwiaty oraz znicze pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II jako wyraz szacunku dla jego osoby i dokonań.
Treść oświadczenia:
Ojciec Święty Jan Paweł II – Papież Polak, Pielgrzym Pokoju, Orędownik Dialogu i Przebaczania, Patron Ruchów społecznych dla których pokój, wolność, rozwój społeczno – gospodarczy oparty na Prawdzie był i jest priorytetem. Człowiek Nadziei. Drogowskaz chrześcijańskiej drogi do Świętości.
,,Siła Państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w Domu Ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany” Jan Paweł II – 1997
Jako samorządowcy Gminy Zamość sprzeciwiamy się dyskredytowaniu Świętego Jana Pawła II jednocześnie apelujemy do wszystkich piastujących odpowiedzialne funkcje i stanowiska w naszej Ojczyźnie o to ,, aby nikt nie czuł się zapomniany”

WSP: K. Dziuba