Szkolenie „Zasada warunkowości i ekoschematy w dopłatach bezpośrednich w 2023 r.”

182

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkanie szkoleniowe „Zasada warunkowości i ekoschematy w dopłatach bezpośrednich w 2023 r.”

29.03.2023 r., godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem.