Strażacy po raz kolejny pielgrzymowali do Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie

203

W dniu 24 września 2023 r. po raz kolejny odbyła się dziękczynna pielgrzymka strażaków do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.

Do Krasnobrodzkiej Pani przybyły delegacje Strażaków Ochotników z powiatu zamojskiego oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.
Po zbiórce przy Kaplicy na Wodzie i krótkiej modlitwie Strażacy udali się w uroczystym przemarszu do Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, gdzie miała miejsce centralna część uroczystości – msza święta dziękczynna za miniony rok funkcjonowania Straży Pożarnych oraz w intencji zmarłych Strażaków. Mszę w intencji strażaków i ich rodzin koncelebrowali ks. Andrzej Łopacki, ks. prof. dr hab. Marian Zając, ks. kan. Andrzej Chmaj – dotychczasowy kapelan rejonowy strażaków oraz ks. dr Sławomir Korona nowy kapelan, któremu podczas mszy dokonano symbolicznego przekazania stuły oraz obowiązków kapelana. W trakcie mszy świętej , o jej muzyczną oprawę zadbała Krasnobrodzka Orkiestra Dęta. Po zakończonych uroczystościach w Krasnobrodzie, strażacy z terenu Gminy Zamość , wspólnie spotkali się w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu , spotkanie to było okazją do wielu rozmów oraz wspólnej wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami OSP.
Z terenu Gminy Zamość udział w uroczystościach wzięła ponad 70-osobowa delegacja Druhen i Druhów z 10 Pocztami Sztandarowymi wraz z Prezesem Honorowym – Wójtem Gminy Zamość Ryszardem Gliwińskim , Prezesem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu Druhem Piotrem Koczułapem oraz Komendantem Oddziału Gminnengo ZOSP RP w Zamościu Druhem Tomaszem Bosiakiem.

B. Pikuziński