Sto lat dla Babci i Dziadka

125

Świetlica wiejska Sołectwa Skaraszów była miejscem spotkania zorganizowanego w dniu 14 stycznia 2023 roku z okazji Dnia Babci i Dziadka. Jego organizatorami były: społeczność Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Koło Gospodyń Wiejskich, Koło Chłopa w Skaraszowie, Sołtys i Rada Sołecka Skaraszowa, przy wsparciu organizacyjnym Samorządu Gminy Zamość oraz Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Przybyłych na uroczystość powitali: Dyrektor Szkoły Podstawowej Mariola Głuchowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Elżbieta Burcan oraz Sołtys Halina Sokolińska. W pierwszej części spotkania na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej, kończąc swoje występy życzeniami dla Ukochanych Babć i Dziadków oraz wręczając im okolicznościowe laurki. W imieniu zaproszonych gości życzenia świętującym złożyli: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Piotr Koczułap oraz ksiądz Wiesław Górniak wikariusz parafii Kosobudy.
Po odśpiewaniu gromkiego sto lat i poczęstunku okolicznościowym tortem na scenie zaprezentowały się zespoły śpiewacze: Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej i Kalinka z Klubu Seniora ze Skaraszowa pod kierownictwem muzycznym Daniela Narolskiego, a na zakończenie z jasełkami noworocznymi wystąpiła grupa teatralna Klubu Seniora Susełek z Hubal.
Wydarzenie dofinansowano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Skaraszów.

UGZ KC