Spotkanie z Olo i Awą w bibliotece

51

3 sierpnia 2023 r. w ramach zajęć wakacyjnych w bibliotece, które tego roku są pod hasłem: „Wakacje z Dziećmi Tylko w Bibliotece. Codziennie czytamy i opowiadamy” spotkanie poprowadziła Bajanka – Monika Skikiewicz. W drugim dniu swojego pobytu w naszych okolicach Pani Monika przedstawiła nam bohaterów swoich książek – Olo i Awa. Przybyłych na spotkanie w progu biblioteki przywitała Bajanka, która na pamiątkę dziewczynkom przybiła na rączce pieczątkę z Awą, a chłopcom z wizerunkiem Ola. Całe spotkanie poświęcone było temu, że Awa obchodziła urodziny i otrzymała bardzo dużo prezentów. Nasi uczestnicy mogli pobawić się prezentami naszej bohaterki. Skakaliśmy na skakance, rzucaliśmy piłką i bawiliśmy się kolorami, wspólnie wykonaliśmy wspaniałe kolorowe koperty. Dowiedzieliśmy się, że magiczne kredki same wybierają swoich przyszłych dziecięcych użytkowników. Tym razem, podobnie jak poprzedniego dnia, gdy gościła u nas Kici Kocia, dzieci dzisiaj również otrzymały pamiątkowe dyplomy od Olo i Awa i oczywiście możliwość wspólnego zdjęcia. Całe spotkanie zakończyliśmy rozgrywką sportową.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu – Blisko realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem pt. „Biblioteka Blisko Ciebie” w ramach Priorytetu 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Dorota Waga