Spotkanie z obywatelami Ukrainy w Lipsku Polesiu

305

W dniu 4 marca 2023 roku w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu odbyło się spotkanie podsumowujące rok pobytu obywateli Ukrainy, którzy znaleźli tam schronienie po ucieczce z kraju zaatakowanego przez Rosję. Pierwsi uchodźcy w Centrum Geoturystyczym zamieszkali na początku marca 2022 roku. Obecnie mieszkają tam 22 osoby, są to głównie matki z małoletnimi dziećmi z różnych rejonów Ukrainy. W spotkaniu ze strony polskiej wzięły udział osoby wspierające uchodźców od początku wojny. W większości były to przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, które w marcu 2022 r. wniosły ogromny wkład w organizację pomocy uchodźcom. Szczególnie poprzez organizację i przygotowanie pomocy humanitarnej, przeprowadzanie zbiórek i dostarczenie uchodźcom żywności. Uczestniczyli w nim również pracownicy administracji gminnej z wydziału społecznego i promocji gminy bezpośrednio zaangażowani w organizację pomocy uchodźcom w Geocentrum.
Na przygotowanej na ten dzień prezentacji multimedialnej można było zobaczyć, jak przebiegał rok pobytu uchodźców w naszej gminie. Wspominano wydarzenia sprzed roku oraz rozmawiano o planach na przyszłość. Obywatele Ukrainy bardzo ciepło wypowiadali się o Polsce, Polakach i o tym jaką opieką zostali otoczeni w naszym kraju, podkreślając jednocześnie, że bardzo by chcieli znaleźć się już u siebie w domach. Planują wrócić do Ukrainy jak tylko dostaną sygnał, że jest tam już bezpiecznie.
Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy uchodźców i to oni przygotowali ukraiński regionalny poczęstunek. Przebiegało w przyjaznej atmosferze, a z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, wszystkim zgromadzonym Paniom wręczono kwiaty.

WSP: E.Osiewicz