Sołeckie spotkanie pokoleń w Wólce Wieprzeckiej

720

Strażacy – druhowie
I z miasta i wsi
Czuwamy by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć…

W dniu 30 lipca 2023 roku na placu za świetlicą wiejską w Wólce Wieprzeckiej odbyło się „Sołeckie spotkanie pokoleń”. Letni festyn wakacyjny połączony został z obchodami Jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej z Wólki Wieprzeckiej. Spotkanie rozpoczęto od paradnej defilady przez sołectwo. Pododdziały przemaszerowały trasą od Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej do miejsca wydarzenia. Meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości złożył Druh Tomasz Bosiak – Komendant Gminny Strażaków Ochotników, meldunek przyjął Druh Stanisław Grześko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Następnie nastąpiło uroczyste podniesienie na maszt flagi państwowej. Poczet flagowy tworzyli: Druh Andrzej Romaszko – dowódca, Druh Bogdan Kozioł – flagowy oraz Druh Zbigniew Koczułap – asystujący. Historię odczytał Druh Piotr Koczułap – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wieprzeckiej. Mszę w intencji strażaków oraz ich rodzin odprawił Ks. Józef Zwolak – proboszcz parafii pw. Świętego Andrzeja Boboli w Kosobudach. Po zakończonej mszy nastąpiła ceremonia odznaczenia strażaków ochotników. Uchwałą Nr 8/2023 z dnia 28.03.2023 roku Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego przyznało ZŁOTY Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, otrzymali go: Druh Dionizy Bochenko oraz Druh Tomasz Mazurek. SREBRNY medal otrzymali: Druh Andrzej Romaszko, Druh Piotr Momot i Druh Marek Momot. BRĄZOWY medal otrzymała Druhna Maria Guziak. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu Uchwałą Nr 1/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. przyznało odznakę Wzorowy Strażak Druhowi Pawłowi Wróbel oraz Druhowi Bartłomiejowi Marczukowi. Uchwałą Nr 9/XII/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania odznak „Za Wysługę Lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wieprzeckiej odznaki otrzymali: L lat – Druh Zbigniew Koczułap; XLV lat – Druh Dionizy Soboń oraz Druh Mieczysław Flak; XL lat – Druh Jan Łaśko, Druh Piotr Koczułap, Druh Ryszard Kozioł oraz Druh Bogdan Kozioł; XXXV lat – Druh Jerzy Kwaśniewski; XXX lat – Druh Dionizy Bochenko, Druhna Bożena Kozioł, Druh Artur Pupiec oraz Druh Radosław Pupiec; XX lat – Druh Michał Wróbel, Druh Paweł Wróbel, Druh Paweł Zakrzewski, Druh Michał Koczułap, Druh Jarosław Skroban oraz Druh Andrzej Romaszko; X lat – Druh Piotr Kyc, Druh Grzegorz Artymiak, Druh Kamil Soboń, Druhna Maria Guziak, Druhna Magdalena Malinowska, Druh Artur Kwaśniewski, Druhna Malwina Kwaśniewska, Druhna Agata Kyc – Jatczak, Druhna Malgorzata Bochenko, Druh Dariusz Lalik, Druh Piotr Kozłowski, Druh Zbigniew Konaszczuk, Druh Wojciech Konaszczuk, Druh Wojciech Soboń, Druhna Dominika Żyła, Druh Rafał Kawala, Druhna Patrycja Pupiec, Druh Patryk Sobon, Druh Paweł Malinowski, Druh Tomasz Drózd oraz Druh Szymon Drózd. Uchwałą Nr 10/2023 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie nadania odznak „MDP” dla członków młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Wólce Wieprzeckiej, odznaką I stopnia tj. Brązową Odznaką MDP odznaczone zostały: Druhna Karolina Pupiec, Druhna Roksana Kozłowska, Druhna Klaudia Pupiec, Druhna Joanna Rycyk oraz Druhna Oliwia Wróbel. W imieniu zgrupowanych, równocześnie składając wyrazy uznania i serdeczne życzenia głos zabrali: Druh Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu; płk Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość; Druh Stanisław Grześko – Starosta Powiatu Zamojskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP; bryg. Andrzej Szozda – Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Pani Barbara Precz – przedstawicielka Pani Poseł Moniki Pawłowskiej. Na zakończenie wydarzenia na scenie wystąpił zespół Roztoczanki oraz Dj. Tony.

UGZ: Agnieszka Wójtowicz