Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalinowice

75

Gmina Zamość zrealizowała inwestycję związaną z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej od posesji nr 203b do nr 203f oraz od posesji nr 207b do 207f w miejscowości Kalinowice. Odbiór końcowy wykonanych prac odbył się 24 listopada 2023 r.

W ramach realizacji zadania została wybudowana sieć kanalizacyjna w dwóch drogach. Jeden odcinek o długości około 237 m, drugi odcinek o długości około 186 m. Sieć kanalizacyjna została wykonana z rur litych PVC – U o średnicy 200×5,9 mm, przykanaliki do granicy nieruchomości wykonano z rur 160×4,7 mm. Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjne o średnicy 600 mm.
Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Remontowo – Budowlany w Zamościu Adam Kustra w spadku. Wartość robót budowlanych wyniosła 297 563,32 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 42 811,15 zł.