Rajd pieszy z Mikołajem pod patronatem Wójta Gminy Zamość

272

REGULAMIN:

Organizator: Gmina Zamość

Współorganizatorzy: Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach, UKS Azymut Siedliska.

Termin: 2.12.2023 r. (sobota).

Miejsce startu i mety: parking przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach.

Cele rajdu: – koordynacja sprawności umysłowej i fizycznej; – rozwijanie orientacji w terenie; – budzenie i rozwijanie świadomości ekologicznej uczestników;
– rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą poprzez bezpośredni z nią kontakt; – pobudzanie ogólnej sprawności ruchowej i odporności na trudności terenowe i pogodowe;
– podejmowanie i wykonywanie zadań we współpracy z innymi;
– poznanie walorów kulturowych i przyrodniczych lasów na terenie południowej części Gminy Zamość
– integracja miłośników turystyki z Gminy Zamość w myśl utrwalania idei samorządu terytorialnego;

Uczestnicy: dorośli mieszkańcy miejscowości Gminy Zamość oraz grupy rodzinne i szkolne.

Program marszu:
Godz. 9:00 – wyjście na trasę
Godz. 9:30-12:00 – przejście ok. 8 km
Godz. 12:00-13:00 – spotkanie z Mikołajem

Trasa marszu: przejście lasami obszaru Natura 2000 – Uroczyska Lasów Adamowskich.

Zgłoszenia: uczestnictwo w rajdzie z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz opiekunów, wraz ze zgodami – załączniki nr 1 i 2 (załącznik nr 1 – zgoda rodziców, załącznik nr 2 – zgoda osób dorosłych), należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zamość, pok. 26 do dnia 27 listopada 2023 roku. Ilość miejsc ograniczona. Informacji o rajdzie udziela K. Czerwieniec tel. 797384702.

Inne informacje:
ORGANIZATORZY ubezpieczają od NNW. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę, jednak z powodu warunków atmosferycznych trasa może ulec skróceniu. Uczestnicy do miejsca startu-mety przyjeżdżają własnym transportem. Organizator zapewnia wypożyczenie kijków nordic walking. Za bezpieczeństwo w czasie marszu uczestników nieletnich w ramach grup odpowiadają opiekunowie/rodzice.

Organizatorzy

Zgody (dzieci)    Zgody (dorośli)