Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych – organizacja obozu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zamość

96

W dniach od 4 do 8 sierpnia 2023 roku, Krasnobród stał się areną intensywnych i pasjonujących działań. Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgromadził młodzież z całej Gminy Zamość, chcącą zdobyć praktyczne umiejętności i doświadczenie potrzebne do udziału w zawodach pożarniczych według regulaminu CTIF. Organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białowoli, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz Gminy Zamość, obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych to wydarzenie nie tylko rozwija umiejętności pożarnicze, ale także wzmacnia wspólnotę i poświęcenie dla służby innym.
Podczas tych intensywnych dni, młodzież miała okazję do nauki praktycznych umiejętności pożarniczych. Poza przygotowaniem do zawodów ćwiczenia obejmowały obsługę różnych rodzajów sprzętu gaśniczego, techniki gaszenia pożarów, udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji ewakuacji. To nie tylko przygotowanie do potencjalnych sytuacji awaryjnych, ale także zdobywanie pewności siebie i umiejętności działania w stresujących sytuacjach. Młodzież zdobywała również wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad działania Ochotniczych Straży Pożarnych, która pozwoli im na sprawne funkcjonowanie w strukturach OSP po osiągnięciu pełnoletniości. Młodzież miała również okazję poznać tradycję strażacką poprzez wizytę w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.
Obozy młodzieżowych drużyn pożarniczych to także okazja do nawiązywania trwałych przyjaźni oraz integracji w unikalnej społeczności. Uczestnicy spotykają się z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i wartościach, co może prowadzić do długotrwałych relacji. Wspólna praca, rywalizacja i wspieranie się nawzajem budują więzi, które pozostają w pamięci na długo. To właśnie współpraca stanowi kluczowy element organizowanych co roku obozów. Młodzi adepci nie tylko zdobywali umiejętności indywidualnie, ale także uczestniczyli w ćwiczeniach grupowych, które wymagały zgranej współpracy i komunikacji. Ta zdolność do efektywnej współpracy i wzajemnej motywacji jest niezwykle istotna w zawodach pożarniczych, gdzie drużynowy wysiłek stanowi klucz do zwycięstwa.
Tegoroczny obóz MDP Gminy Zamość był nie tylko okazją do nauki praktycznych umiejętności pożarniczych, ale także do kształtowania charakterów i wzmacniania wartości społecznych. Drużyny pożarnicze kładą nacisk na odpowiedzialność, poświęcenie dla innych i dyscyplinę. Poprzez wspólne wyzwania i zadania, uczestnicy uczyli się łączyć te wartości z umiejętnościami technicznymi W trakcie obozu odbył się uroczysty apel, w którym udział brali przedstawiciele władz samorządowych, członkowie jednostek OSP z Gminy Zamość oraz rodzice uczestników, co nadało wydarzeniu oficjalny i profesjonalny charakter. To nie tylko pozwoliło uczestnikom zdobyć umiejętności zgodnie z międzynarodowymi standardami, ale także uczyło ich dyscypliny i zasad służby.
Organizacja tego wydarzenia dzięki zaangażowaniu OSP Białowola, KM PSP w Zamościu i Gminy Zamość pokazała, jak ważne jest zaangażowanie społeczności w rozwijanie młodego pokolenia strażaków. Obozowe doświadczenia nie tylko wzbudziły pasję do służby innym, ale także przygotowały uczestników do przyszłych wyzwań, jakie stawią przed nimi zawody pożarnicze.

UGZ K. Serafin