Projekt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok

932
Projekt budżetu 2024 r Wydatki majątkowe Uchwała Rady Gminy Zamość w sprawie uchwalenia budżetu