Podsumowanie Orszaku Trzech Króli w Zamościu

128

1 lutego o godz. 13.00 w CKF Stylowy odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji Orszaku Trzech Króli, którego organizatorem było Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli w Zamościu. W tym roku hasłem przewodnim były słowa „Niechaj prowadzi nas gwiazda”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: J.E. Ks. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, Starosta Zamojski Stanisław Grześko oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Galę prowadziła, oraz podziękowania i słowa uznania do wszystkich zaangażowanych w jego organizację kierowała, pani prezes stowarzyszenia Małgorzata Farion. W ramach podziękowań otrzymywali Oni pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki w postaci „zamojskich szczodraków”. W trakcie wydarzenia uczestnicy obejrzeli krótki materiał filmowy z orszaku oraz z uwagą wysłuchali wiersza Wojciecha Suchowicza pt „Prowadziła nas gwiazda”.

Spośród mieszkańców Gminy Zamość w organizację włączyli się i podziękowania otrzymali: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Anna i Sebastian Telengowie z Płoskiego (Święta Rodzina), Leszek Stankiewicz z Płoskiego (król Melchior IX), Wojciech Suchowicz (narrator), Andrzej Greszta za koncert kolęd wykonany na Rynku Wielkim wraz ze śpiewającymi i grającymi Rodzinami z terenu Miasta i Gminy Zamość, druhowie OSP: Białowola, Bortatycze, Lipsko, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Żdanówek; Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z Białobrzeg, Chyżej, Bortatycz, Mokrego, Jatutowa, Płoskiego, Wychodów i Skaraszowa; a także pracownicy Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej i Wydziału Społecznego i Promocji Gminy Zamość. Partnerami organizacji Orszaku były także firmy: „Usługi Transportowe Jacek Szuwara” z Pniówka i Piekarnia „Jutrzenka” z Wólki Panieńskiej.

UGZ KC

Prowadziła nas Gwiazda,
Pieszych i na pojazdach,
Przez Eucharystii Biskupa omodleniu,
Świętej Rodziny Dzieciątka przytuleniu.
Dziewiąty raz orszakowo,
w Grodzie Jana doborowo.
Z Kacprem, Baltazarem i Melchiorem,
W radosnych kolęd Gore!
Od Parafii Świętego Michała,
Yamaha na werblach grała,
Z Polonezem „Bóg się rodził”,
Zamojszczyzny taniec chodził,
Szkolnych kolorowe Orszaki,
W Niebo głos uniosły dzieciaki,
Dostępując Żołnierze z Batalionu
Odpowiedniego z flagami rezonu.
Zaangażowane Grupy Teatralne i Rekonstrukcyjne,
Można rzec – już nasze familijne!
Narratorów okrzyków inicjowaniem,
Pokłonu królewskiego na kwadracie oddaniem.
Służb mundurowych asysty właściwe,
Rodziny Gresztów śpiewanie treściwe.
Szczodraki, Goździki, grochówki, cebularze,
Ich producenci na zaś u nas mają angaże!
Wolontariusze i wszyscy Pomocnicy.
Stowarzyszenia Członkowie i Miłośnicy,
Patronatu Pięciu niezbędni Owi,
Zobaczył to Świat dzięki TVP – przekazowi.
Także wielu miejscowych Zapaleńców kliszy,
Spowodowało, że Orszak zamojski nie był w niszy.
Na Dziesiąty Jubileuszowy – Pani Prezes Małgorzato,
Szykuj plan niezwłocznie z Zamościan aprobatą!
Gdyż chcemy by prowadziła nas Gwiazda,
Tam, gdzie wiary naszej Gniazda!

Wojciech Suchowicz