Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

161

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 18.01.2023 r., o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nazwa zadania

Realizator

Kwota w zł

1.,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:
,,Asystent osoby niepełnosprawnej szansą na samodzielność”.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem”
ul. Peowiaków 6a
22-400 Zamość

7.000,00

2,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:
,,Pokochaj Autyzm w Twojej szkole”.

Stowarzyszenie ABRAKADABRA
ul. Marii Dąbrowskiej 11
22-400 Zamość

5.000,00

3.,,Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Zamość”

Tytuł zadania:
,,Odetchnij zdrową piersią”.

Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi ,,Amazonki”
ul. Kolegiacka 16
22-400 Zamość

6.000,00

4.,,Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość”.

Tytuł zadania:
,,Organizacja działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa”.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość
Jatutów 226F
22-400 Zamość

20.000,00