„Noc muzeów” w Izbie

30

„Noc Muzeów” w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbyła się w sobotę, 13 maja 2023 r., ale większość atrakcji skumulowano jeszcze przed zachodem słońca. Późnym popołudniem i wczesnym wieczorem pod okiem Wandy Szpugi – Opiekunki obiektu, wraz z wysockim Kołem Gospodyń Wiejskich, można było aktywnie uczestniczyć w pokazach plenerowych – wiernie zaprezentowano takie dawne czynności jak pranie na tarze, maglowanie i prasowanie starodawnym żelazkiem na opał, młócki cepem, przesiewanie zboża sitem, a następnie oczyszczanie go przy użyciu wialni. Można było również zobaczyć jak powstają szydełkowe rękodzieła, m.in. serwety, obrusy, poduszki, a nawet sukienka. Oczywiście, nie mogło zabraknąć darmowego zwiedzania, oprowadzania gości po obiekcie i prezentacji zgromadzonych tu eksponatów. Na zakończenie przygotowano pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku. W tym roku wydarzenie miało charakter bardziej kameralny, bez koncertów gminnych zespołów, ale wszystkie pokazy przygotowano i przeprowadzono nader rzetelnie i atrakcyjnie dla gości, z możliwością aktywnego udziału w każdym z pokazów.

GOKGZ – Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem: AT i JK
Foto GOKGZ: Agnieszka Tor