Mieszkańcy Gminy Zamość wspierają WOŚP

914

Zagraj z nami. Po raz kolejny włączamy się w akcję zbiórki środków na szlachetny cel. XXXI Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia 2023 r. się pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

Dlaczego walka z sepsą?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.  Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

Stowarzyszenie Kobiet 28+

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy UGZ

Ale Cantare

Slavica Dance

UKS Azymut Siedliska

Sołectwo Białobrzegi

Sołectwo Bortatycze

Sołectwo Bortatycze Kolonia

Sołectwo Chyża

Sołectwo Hubale

Sołectwo Jatutów

KGW Lipsko Polesie

Sołectwo Mokre

KGW Siedliska

Sołtys i Rada Sołecka Skaraszowa, KGW Skaraszów i Klub Seniora Kalina

Sołectwo Szopinek i zespół ShowMen Szopinek

Sołectwo Wierzchowiny

Sołectwo Wólka Wieprzecka

Sołectwo Wychody – Wieprzec

KGW Wysokie

Sołectwo Zarzecze

Sołectwo Zawada

Sołectwo Zwódne

KGW i OSP Żdanówek