Memoriał im. Zdzisława Strzemiecznego w Radioorientacji Sportowej

12