Informacja Wójta Gminy Zamość o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zamość

112

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Zamość z dniem 1 września 2023 r. odwołał przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wieprzec Wychody, oznaczonej nr 130 o powierzchni 0,03 ha.
Powodem odwołania przetargu jest złożenie wniosku o zasiedzenie w/w nieruchomości. Do czasu zakończenia postępowania sądowego nieruchomość nie będzie przedmiotem obrotu.