Ferie w Lipsku Polesiu

113

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku Polesiu oraz UKS Azymut Siedliska, przy współpracy Samorządu Gminy Zamość, był organizatorem spotkań dla najmłodszych mieszkańców Lipska Polesia i okolic. Odbywały się one w godzinach popołudniowych, w dniach 26-27 stycznia 2023 roku w świetlicy Ośrodka Terapeutyczno-Wypoczynkowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus”. Przez ponad dwie godziny odbywały się zajęcia: plastyczne – spośród wykonanych prac komisja konkursowa wybierała najpiękniejsze prace, za które autorzy otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz taneczno-ruchowe zabawy przy muzyce i śpiewie. Uczestnicy mieli też możliwość skorzystania z zaplatania warkoczyków. W krótkiej przerwie miedzy zajęciami każdy z obecnych mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku oraz gorącego napoju. Ostatniego dnia na podsumowanie ferii wszyscy z wielkim zaangażowaniem obejrzeli i włączyli się aktywnie w wystawiany spektakl Studia Teatralnego Krak-Art pt. „Zimowa opowieść” o przygodach elfa Chichotka, który za swoje psoty został ukarany ciężką pracą w krainie Królowej Śniegu. Dzieci były zapraszane do pomocy pingwinkowi i do wspólnej zabawy. Organizatorem cyklu spektaklów teatralnych dla dzieci z terenu gminy był GOK Gminy Zamość. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom feryjnych spotkań za tak liczny udział.

UGZ: KC