Dzień wody z PAH

23

W ramach realizacji innowacji Moovie-it klasy 4-7 SP w Płoskiem uczestniczyły w zajęciach międzyprzedmiotowych związanych z tematyką wody. Pracowaliśmy grupowo w ramach zadań wielu przedmiotów – plastyka/technika – megapuzzle i kolorowanie powstałego plakatu. J. polski – czytanie ze zrozumieniem – poszukiwanie i wykorzystanie informacji w praktyce – ile wody zużywa hamburger, co to jest ślad wodny i co znaczą jego trzy kolory. Obliczenia matematyczne dotyczyły biernego zużycia wody potrzebnej do produkcji śniadania, a filmowa przypowieść o kolibrze i płonącym domu zwierząt pokazała prawidłowe postawy zachowań w obliczu zagrożenia. Rozumienie przekazu filmowo-ikonicznego wyjaśniło, dlaczego wody jest coraz mniej i że w końcu może jej zabraknąć oraz pokazało, jak temu przeciwdziałać.

SP w Płoskiem