Dzień Babci i Dziadka w Sitańcu

105

Dzień Babci i Dziadka w Sitańcu – Samorządowe Inicjatywy Mieszkańców Sołectw Gminy Zamość.

Niedziela, 5.02.2023 r., godz. 15:00
Świetlica wiejska w Sitańcu

W programie:
• montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu
• występ artystyczny zespołu śpiewaczego „Chyżanie”
• degustacja tradycyjnych ciast i ciasteczek

Organizator:
Samorząd Gminy Zamość, Sołtysi i Rady Sołeckie Sołectw: Sitaniec i Sitaniec Kolonia, Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, OSP w Sitańcu, Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu.