Konkurs kulinarny „Drożdżowe z wiejskiej chaty”

353
Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Gminnego konkursu kulinarnego „Drożdżowe z wiejskiej chaty” – Gmina Zamość 2023

Organizatorem konkursu jest Gmina Zamość.

Cele konkursu:

 • Kultywowanie i upowszechnianie tradycji przygotowania posiłków regionalnych,
 • pobudzanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
 • wymiana doświadczeń kulinarnych wśród uczestników konkursu,
 • kultywowanie tradycji przekazywania przepisów kulinarnych,
 • promowanie kuchni tradycyjnej.

Uczestnicy:

 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Zamość – osób indywidualnych, organizacji oraz grup nieformalnych.
 • W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 • Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

Zasady konkursu:

 • Uczestnicy konkursu przygotowują wypiek drożdżowy (na słodko lub na słono).
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie druku zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego dostępnego powyżej.
 • Ostateczny termin składania zgłoszeń – 19 maja 2023r.
 • Konkurs odbędzie się w dniu 04 czerwca 2023r. podczas gminnego wydarzenia „Dzień Muzealnika w Wysokiem”.
 • Organizator konkursu zapewni zgłoszonym uczestnikom miejsce oraz stół do prezentacji potrawy.

Ocena i werdykt:
Wypieki oceniają uczestnicy konkursu, wg następujących zasad:

 • Każdy uczestnik konkursu wybiera do oceny maksymalnie 3 wypieki konkursowe, przydzielając im punkty:
  • „X” – 3 punkty,
  • „Y” – 2 punkty,
  • „Z” – 1 punkt.
 • Każdy uczestnik zapisuje własną ocenę/punktację innych wypieków na „Karcie Oceny” (Załącznik nr 2).
 • Zebrane karty oceny są podstawą do podliczenia punktacji i określenia wyników konkursu.
 • Uczestnik nie może przyznać punktów sobie.
 • Podliczanie punktów następuje komisyjnie.
 • Komisję konkursową tworzą dobrowolni przedstawiciele każdego podmiotu wykonawczego.
 • Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
 • Punktacja określa miejsca I, II, III.
 • Pracę komisji konkursowej koordynuje przedstawiciel Organizatorów.
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu 04 czerwca 2023r. podczas gminnego wydarzenia „Dzień Muzealnika w Wysokiem”.
  Informacja o wynikach konkursu ukażą się na łamach Biuletynu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Zamość www.gminazamosc.pl.

Postanowienia ogólne:
Wszelkich informacji na temat Konkursu udzieli pracownik Urzędu Gminy Zamość: Maria Juszczak – Sowińska, telefon kontaktowy 502-102-448; msowinska@zamosc.org.pl