Dożynki Gminne w partnerskiej gminie Sanok

132

W dniu 20 sierpnia 2023 r. w miejscowości Czerteż odbyły się Dożynki Gminy Sanok. Barwne delegacje sołectw utworzyły dożynkowy korowód, który zaprezentował się przed zgromadzoną na boisku piłkarskim publicznością. Odprawiona została Msza Święta w intencji Rolników, ich trudu oraz w podziękowaniu za plony ziemi. Delegacje sołectw składały chleb na ręce Starostów Dożynek i gospodarzy gminy: Pani Wójt Anny Hałas i Zastępcy Wójta Pana Pawła Wdowiaka. Gospodarze gminy częstowali zgromadzonych chlebem dożynkowym. Następnie wygłaszano okolicznościowe wystąpienia, w których dominowały sprawy związane z pracą rolników oraz ich ważną rolą w społeczeństwie. Po zakończeniu części obrzędowej na scenie odbywały się różnego rodzaju występy, zarówno ludowe jak i typowo rozrywkowe. Między innymi występował znany kabaret „Rak” oraz popularny zespół disco polo „Weekend”. Występowały też zespoły i grupy folklorystyczne, takie jak Pakoszowanie z Pakoszówki oraz Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty”.
W związku z wieloletnią współpracą i w odpowiedzi na zaproszenie władz gminy Sanok w uroczystościach dożynkowych w Czerteżu brała udział delegacja z Gminy Zamość. Przekazała ona na ręce włodarzy Gminy Sanok chleb wypieczony z ziaren zrodzonych w ziemi zamojskiej wraz z koszem owoców. Na dożynkowej scenie wystąpił też zespół ShowMen Szopinek, który zainteresował znaczną większość zgromadzonej publiczności. Szczególnie w momencie, kiedy do zespołu dołączyli na scenie przedstawiciele ZPiT „Karpaty”.
Od 11 lat Gmina Zamość i Gmina Sanok utrzymują współpracę w zakresie promocji kultury i idei samorządności. Wzajemnie dzielimy się wiedzą i czerpiemy doświadczenia z dorobku każdej ze stron współpracy. Ze względu na pierścieniowy charakter gmin można stwierdzić, że mamy zbliżone problemy, szanse i wyzwania. Obecnie w Gminie Sanok trwają kolejny raz procedury związane z przyłączeniem jej części do sąsiedniego miasta oraz utworzenie na jej terytorium nowych dwóch gmin. Mimo odświętnej atmosfery poświęcono sporo czasu na rozmowy w jaki sposób można takim postępowaniom zapobiegać.