Dlaczego tak wcześnie jest wyłączane oświetlenie uliczne w miejscowości Łapiguz i Borowina Sitaniecka?

157

PYTANIE:

Dzień dobry, Chciałabym dowiedzieć się dlaczego w miejscowości Łapiguz, Borowina Sitaniecka tak wcześnie jest wyłączanie oświetlenie uliczne? Dodam iż dzieje się to o różnych porach- raz jest to już ok. godziny 20, a raz ok 21. Często jest też tak że część ulicy jest oświetlona, a część nie. Za to zawsze o 5 rano jest uruchamiana – nie wiadomo po co tak wcześnie. Wieczorem jeszcze dużo ludzi przemieszcza się, spaceruje z psami po prostu potrzebuje tego oświetlenia. Dodatkowo w Borowinie Sitanieckiej nie ma chodnika co jest bardzo niebezpiecznie. Przede wszystkim chciałabym prosić o pomoc, przeanalizowanie tego problemu.  Z góry dziękuję za odpowiedź i pomoc w tym temacie.
31.01.2023

Dzień, dobry. Do tej pory nie otrzymałam odpowiedzi w sprawie oświetlenia w miejscowości Łapiguz, Borowina Sitaniecka. Dlaczego już o godzinie 20:00 jest ciemno?! Gmina obok -Sitno oświetlona, a u nas ciemno. Strach wychodzić z psem. Dużo ludzi jeszcze o tej godzinie porusza się. Za to oświetlenie uruchamiane już od 17 i 5 rano-kpina. Myślę, że to ciekawy temat dla prasy jak Gmina Zamość zarządza oświetleniem- na pewno nie jest to dla ludzi, mieszkańców. Za przeproszeniem idiota to wymyślił.
16.02.2023

 

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakty e-mail.
Odpowiedzi na kierowane do mnie korespondencję poprzez „zadaj pytanie Wójtowi” przygotowuję i wysyłam osobiście. Stad też różne terminy mojej reakcji. Uzależnione są one między innymi od kategorii zagadnienia poruszanego w wypowiedzi. Sytuację budżetu Gminy 2023 roku i w związku z tym zmiany w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego opisuję od listopada ubiegłego roku. Teksty zawierające informacje dla Mieszkańców można znaleźć na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl  w zakładkach „Pytanie do Wójta”  „Blog Wójta Gminy” oraz „ Biuletyn i media – Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” – w dwóch ostatnich wydaniach 2022 roku. O szczegółach zarządzania gminnymi finansami informuję także podczas obrad sesji Rady Gminy Zamość (w każdy ostatni czwartek miesiąca). Nagrania z sesji są dostępne na wspomnianej stronie internetowej Gminy. Odpowiedź na Pani korespondencję kierowaną do mnie będzie więc skrótową powtórką informacji dotychczas przekazywanych Mieszkańcom w różny sposób.
W drugiej korespondencji sugeruje Pani, że to jak Gmina Zamość zarządza oświetleniem ulicznym jest ciekawym tematem dla prasy, oraz – cytat „idiota to wymyślił”. Decyzję w sprawie zmiany godzin funkcjonowania oświetlenia podjąłem osobiście w m-cu listopadzie ubiegłego roku. Szerzej o sytuacji w jakiej podejmowałem decyzje w materiale zamieszczonym 9 grudnia na www.gminazmosc.pl zakładki „Artykuły” „Pytanie do Wójta”  Zachęcam do zapoznania się. Oświetlenie uliczne załącza wieczorem i wyłącza rano zegar astronomiczny (zachód i wschód słońca) Nie ma technicznej możliwości innego ustawienia programatora jeśli oświetlenie ma działać rano i wieczorem. Decyzje Wójta dotyczyły ustawienia włączenia oświetlenia o godzinie 5ºº rano i jego wyłączenia o godz. 20³º wieczorem (wcześniej świeciło do godz. 23ºº) Jeśli oświetlenie świeci w innych godzinach to oznacza awarię programatora, którą trzeba zgłosić telefonicznie do urzędu, Sołtysa, lub w inny sposób powiadomić. Oświetleniem ulicznym w 35 sołectwach Gminy steruje ponad 400 programatorów. Z Pani tekstu wynika sugestia, że nie ma potrzeby świecenia pomiędzy godzina 5ºº a świtem. Szanuję Pani zdanie, ale z kierowanej do mnie korespondencji i rozmów z Mieszkańcami wynika również że nie ma potrzeby świecenia po godz. 19ºº. Nie rozstrzygniemy tego tak aby zadowolić wszystkich – Gmina Zamość to 35 sołectw i ponad 23 tys. Mieszkańców. Ważne aby w publicznej debacie o tym pamiętać. Pisze Pani, że Gmina obok -Sitno oświetlona, a u nas ciemno. Każda Gmina jest inna i zarządza innym zakresem zadań. Gmina Sitno nie ma 12 ośmioklasowych szkół podstawowych, nie wydaje na organizację wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat z własnych środków rocznie 5 700 000 zł. Tak mógłbym pisać jeszcze dużo. Warto przeczytać mój tekst pod tytułem „Gminne budżetowanie 2023 roku” zamieszczony 22 listopada na www.gminazamosc.pl  zakładki „Artykuły” „Blog Wójta Gminy”  W nim między innymi o tym jak Rząd i Parlament traktują małe i duże Gminy przy podziale pieniędzy z budżetu Państwa. W miesiącach październik – grudzień ubiegłego roku wszystkie Gminy otrzymały po 2 888 419 zł. W Gminie Zamość tymi pieniędzmi opłacamy wydatki budżetu 2023 roku. Co innego te pieniądze oznaczają dla Gminy Sitno a co innego dla Gminy Zamość. Więcej o tej krzywdzącej dla Gminy Zamość decyzji Rządu we wspomnianym powyżej tekście. O sytuacji w zarządzaniu gminnymi finansami lat 2022-2023 piszę i mówię od wielu miesięcy. Mam jednak wrażenie, że informacje te nie docierają do świadomości Mieszkańców. Może więc trzeba o tym pisać i mówić w sposób taki jak Pani proponuje? To więc skrótowa próba. Ograniczenia w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego, redukcja kursów autobusów MZK, mniejsze pieniądze na bieżące utrzymanie dróg, itd. to skutek decyzji Rządu i Parlamentu o obniżeniu dochodów przekazywanych Gminie Zamość przez Ministra Finansów. Popatrzmy na główną grupę dochodów budżetu Gminy  przekazywanych z budżetu Państwa – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencje (bez subwencji oświatowej. W 2021 roku Minister przekazał Gminie 35 921 517 zł – było to 46% wszystkich dochodów bieżących budżetu Gminy. W 2023 roku Minister przekaże Gminie 28 302 402 zł – mniej o 7 619 115 zł niż w roku 2021. Skutek takiej decyzji podjętej w Warszawie i tego co wydarzyło się w 2022 roku gospodarce Kraju przedstawia kolejne zestawienie. Całość planowanych dochodów bieżących własnych budżetu Gminy w 2023 roku jest mniejsza od dochodów budżetu 2021 roku o 32 365 złNatomiast całość planowanych wydatków bieżących budżetu Gminy 2023 roku jest większa od wydatków 2021 roku o 17 789 193 złPolitycy chwalą się, że obniżyli nam stawki podatków jakie odprowadzamy do Urzędu Skarbowego. Zapominają tylko mówić o tym, że w zamian za to będzie ograniczane oświetlenie uliczne, będą ograniczane kursy autobusów MZK, nie będzie pieniędzy na długo oczekiwane przez Mieszkańców inwestycje. Informowanie o tym Mieszkańców Politycy pozostawili Wójtom Gmin. Rządzący podjęli decyzję o drastycznym obniżeniu dochodów budżetów Gmin w roku w którym inflacja w Kraju wskoczyła na poziom 17 %.
Ograniczenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego to nie oszczędności, to KONIECZNOŚĆ gdyż nie będzie czym płacić rachunków nie tylko za energię. Gminny budżet to nie tylko wydatki bieżące, których nie mamy czym finansować W opisanej sytuacji trzeba radzić sobie także z będącymi w realizacji dużymi gminnymi inwestycjami lat 2022-2024. Pozyskaliśmy na ich finansowanie dotacje zewnętrzne, ale konieczny jest także wkład własny. Umowy są podpisane, prace budowalne trwają. Nie przerwiemy tych zadań, nie wypowiem podpisanych umów. Nie mamy skutecznych gminnych instrumentów radzenia sobie z opisaną powyżej skrótowo sytuacją. Przez cały wczorajszy dzień przygotowywałem list do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej prezentujący problemy finansowe budżetu Gminy Zamość 2023 roku. W poniedziałek podejmę decyzje o ostatecznej jego formie i o jego adresatach. Sytuację w gminnych finansach trzeba nagłaśniać publicznie. To dzisiaj jedyna forma próby oddziaływania na jej zmianę. Nie zaprzestanę działań w tym zakresie. Potrzebne mi jest jednak wsparcie Mieszkańców – świadomość wyrażana wiedzą o faktycznym stanie spraw, wyrozumiałość i cierpliwość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

18 lutego 2023 roku