Czyste Lasy Zamojszczyzny

131

W niedzielę 26.03.2023r. Centrum Geotyrystyczne w Lipsku Polesiu było sztabem 5 edycji akcji pod nazwą „Czyste Lasy Zamojszczyzny„. To coroczne wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Stowarzyszenia Zamość 4×4. Skierowane jest głównie do całego środowiska offroadowego (i nie tylko), któremu nie jest obojętne piękno naszej rodzimej przyrody. Celem jest zorganizowane sprzątanie lasów, szlaków turystycznych ze śmieci. Akcję wspierają Koła Łowieckie oraz Nadleśnictwa: Tomaszów, Zwierzyniec i Krasnystaw. Około godziny 09.00 po krótkiej odprawie ekipy ruszyły w różne strony Zamojszczyzny. Każda z nich składała się z grupy ludzi wyposażonej w terenowy pojazd z przyczepą. W sumie w akcji uczestniczyło około 40 pojazdów i 130 osób.
Na terenie Gminy Zamość sprzątane były lasy w pobliżu dróg, ścieżek rowerowych i atrakcji turystycznych w Lipsku Polesiu, Mokrem, Wierzchowinach, Zarzeczu oraz Wychodach.
Samorząd Gminy Zamość za pośrednictwem Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej od lat stara się wspierać akcję realizowaną na jej terenie przez Stowarzyszenie Zamość 4×4. Przekazuje nieodpłatnie worki na śmieci, wyposaża uczestników w rękawiczki oraz ustawia kontenery, a także ponosi koszty za utylizację, czy też składowanie odpadów w miejscach do tego wyznaczonych. W tym roku akcję wsparli też mieszkańcy gminy niezrzeszeni w Stowarzyszeniu Zamość 4×4. Byli przedstawiciele Lipska Polesia, Skaraszowa, Szopinka, Sitańca, Płoskiego, Jatutowa i członkowie UKS Azymut, a także obywatele Ukrainy zamieszkujący czasowo w obiekcie Geocentrum. Widoczne było duże zaangażowanie dzieci , które bardzo poważnie potraktowały swój udział w wydarzeniu. Zebrano praktycznie 4 kontenery odpadów, zawieszono tabliczki zakazujące wyrzucanie odpadów do lasu.
Na podsumowaniu akcji, które odbyło się w Goecentrum pod altaną, dzieci mogły wziąć udział w konkursach przyrodniczych z atrakcyjnymi nagrodami, a dorośli w konkursach fotograficznych na najdziwniejsze znalezisko w lesie. Dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły poczęstunek i drobne gadżety za udział. Na zakończenie biorący udział w wydarzeniu zapozowali do wspólnego zdjęcia. Mimo tego, że uczestnicy mieli poczucie dobrze wykonanej pracy, pozostaje żal, że tak wiele osób traktuje lasy jak śmietnik. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie takie akcje kontynuować w przyszłości.