Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi

53

Już po raz piąty krwiodawcy sołectw Gminy Zamość rywalizowali o ilość zebranej krwi. W toku obliczeń stwierdzono, że w ramach „Bitwy” krew oddało 156 mieszkańców gminy, od których łącznie krew pobrano 297 razy, w prostym przeliczeniu zebrano łącznie 133,65 litrów krwi.

Piąta edycja krwiodawczego konkursu toczyła się przez cały ubiegły rok tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Objęła tym samym pięć gminnych akcji poboru krwi, które były zorganizowane w tych terminach: 6 lutego 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem, 8 maja 2022r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie, 5 czerwca 2022r. przy świetlicy wiejskiej w Pniówku, 14 sierpnia 2022r. w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem oraz 13 listopada 2022r. w Świetlicy Wiejskiej w Białowoli. W trakcie trwania konkursu, zgodnie z jego procedurą, krew można było również oddawać poza terminarzem gminnych akcji krwiodawczych, udając się w umówionym terminie do punktu RCKiK przy zamojskim szpitalu papieskim.
Konkurs, skierowany do mieszkańców Gminy Zamość, ma na celu zmotywowanie lokalnej społeczności sołeckiej do aktywnego udziału w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Zasadą konkursu jest oddanie proporcjonalnie jak największej ilości krwi przez mieszkańców rywalizujących ze sobą sołectw. Zwycięskimi sołectwami V edycji okazały się:
W kategorii I (wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy)
I miejsce: Wieprzec – w konkursie udział wzięło 3 mieszkańców, którzy łącznie krew oddali 12 razy, co dało w sumie 5,85 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0518 litrów krwi.
II miejsce: Wierzchowiny – 5 mieszkańców łącznie oddało krew 12 razy, co dało w sumie 5,4 litrów krwi – w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0409 litrów krwi.
III miejsce: Wólka Wieprzecka – 5 mieszkańców oddało krew 10 razy, co dało w sumie 4,5 litrów krwi, ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to wynik 0,0208 litrów krwi.
W kategorii II, (wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddali najwięcej krwi mierzonej w litrach) w wyniku podsumowania „Bitwy” statystycznie najlepsze okazały się następujące sołectwa:
I miejsce: Szopinek – 16 mieszkańców oddało krew łącznie aż 42 razy, co dało w sumie 18,9 litrów krwi.
II miejsce: Płoskie – 15 mieszkańców oddało krew łącznie 28 razy, co dało w sumie 12,6 litrów krwi.
III miejsce: Zawada – 11 mieszkańców oddało krew łącznie 24 razy, co dało w sumie 10,8 litrów krwi.
W ramach rywalizacji konkursowej, jak w poprzednich edycjach, przewidziano również nagrody indywidualne w kategorii kobiet i mężczyzn. Tym razem z przyjemnością nagrodzimy osoby, którym w ciągu zeszłego roku udało się oddać największą ilość razy krew na rzecz konkursu. Wśród nich znajdują się Panie: Katarzyna Jędrzejewska oraz Anna Pędrak z Szopinka, Anna Ponachajba z Siedlisk, Jolanta Sobstyl z Sitańca, Aneta Zygmunt z Borowiny Sitanieckiej, Maria Juszczak-Sowińska z Jatutowa; zaś wśród Panów: Tomasz Kukiełka z Wieprzca, Paweł Nowak z Szopinka, Mirosław Mazurek z Zawady, Karol Ostasz z Płoskiego, Robert Paszko z Wychodów.
Uroczyste podsumowanie V edycji konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi” odbędzie się podczas sierpniowej Akcji Poboru Krwi w Mokrem (tj. 6 sierpnia br.), o tym też będziemy informować wszystkich zwycięzców indywidualnie.
Wszystkim Laureatom konkursu z całego serca serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w krzewienie krwiodawstwa w Gminie Zamość.

SHDK M. Juszczak-Sowińska