Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

124

Już po raz XXXIV na przełomie sierpnia i września Zamojszczyzna gościła uczestników Biegu Pokoju, upamiętniającego tragiczne losy dzieci wysiedlanych z zamojskich wiosek w okresie II wojny światowej. Szacunkowe dane mówią, że Niemcy w okresie od listopada 1942 roku do marca 1943 roku w ramach akcji Aktion Zamość wywieźli ponad 30 tysięcy dzieci. Wysiedlonych kierowano do obozów przesiedleńczych znajdujących się między innymi w Zamościu, Zwierzyńcu, Frampolu, gdzie dokonywano selekcji rasowej oddzielania dzieci od rodziców oraz podziału na grupy kierowane następnie do pracy przymusowej lub do obozów koncentracyjnych. To podczas tej selekcji w obozach powstała grupa osieroconych dzieci znanych jako Dzieci Zamojszczyzny. To właśnie w obozach i podczas transportów w bydlęcych wagonach dzieci najbardziej cierpiały i najwięcej ich umierało z powodu głodu, zimna i chorób. Uroczyste Otwarcie Biegu z udziałem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego odbyło się w dniu 30 sierpnia br. przed pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny, gdzie został odśpiewany Hymn Polski i złożono kwiaty, a o godzinie 10.30 biegacze, rolkarze oraz zawodnicy na wózkach wyruszyli na 27-kilometrową trasę do Zwierzyńca. Start do drugiego etapu do Krasnobrodu przez Wychody, Zarzecze, Wólkę Wieprzecką miał miejsce w Mokrem. Trzeci etap o długości 16,6 km do Skierbieszowa rozpoczynał się w przy kościele w Sitańcu. Ostatni etap tego biegu – półmaraton odbywał się na trasie Nielisz – Zamość. Stukilometrową trasę spośród biegaczy najszybciej pokonał Grzegorz Pawlak z Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w czasie 6 godzin 14 minut i 48 sekund, w kategorii kobiet zwyciężyła Aleksandra Jakubczak w czasie 7 godzin, 18 minut i 8 sekund. Na trasie nie zabrakło także biegaczy z terenu Gminy Zamość: miejsce 3 w klasyfikacji ogólnej i 1 w kategorii M20 wywalczył Mateusz Bondyra z Wierzchowin reprezentujący 18. pułk przeciwlotniczy, a miejsce siódme i 4 w kategorii M50 Marcin Repecki z Płoskiego trenujący w grupie Zamość Biega. Na etapie z Sitańca do Skierbieszowa Tomasz Jagi ze Skokówki (Zamość Biega/ UKS Azymut Siedliska) zajął miejsce 18 i miejsce i 4 w kategorii M40, a na trasie półmaratonu Andrzej Jacek (Zamość Biega/UKS Azymut Siedliska) miejsce 32 i miejsce I w kategorii M70. Około 3 godzin i 40 minut zajęło pokonanie całej trasy na rolkach Magdalenie Czusz z ZICO RACING SPEED TEAM, Tomaszów Lubelski, a na wózkach najszybciej 100 kilometrów w czasie 2 godziny, 28 minut i 59 sekund przejechał Rafał Wilk z Rzeszowa. Organizatorem wydarzenia, w którym wzięło udział około 70 zawodniczek i zawodników był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, przy współpracy z Gminami: Zamość, Zwierzyniec, Skierbieszów, Krasnobród i Nielisz oraz Starostwem Powiatowym w Zamościu.

Na podstawie komunikatów z zawodów WSP: K. Czerwieniec