81. rocznica wysiedleń mieszkańców wsi Płoskiego

23