27 lutego 2023 r. pożegnaliśmy przechodzącą na emeryturę Panią Jadwigę Adamczyk Kierownika Centrum Usług Wspólnych

128

Pani Jadwiga Adamczyk funkcję Kierownika ZEASZ, a potem CUW pełniła przez ostatnie 16 lat. Pracę w gminie rozpoczęła w 1983 roku i przez cały ten okres pracowała w administracji oświatowej Gminy Zamość. Swoje obowiązki wykonywała z zaangażowaniem i sumiennością. Podczas pożegnania podkreślano, że Pani Kierownik przez te wszystkie lata dała się poznać nie tylko jako kompetentny, doświadczony i sumienny pracownik, ale też jako dobra koleżanka o wysokiej kulturze osobistej. Podczas podziękowań podkreślano jej wkład w realizację gminnych zadań oświatowych. W spotkaniu wzięły udział Współpracownice z Centrum Usług Wspólnych, wszyscy Dyrektorzy szkół działających na terenie gminy Zamość oraz Wójt Gminy. Wspominano wspólnie przepracowane lata i składano nowej emerytce serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia.

CUW: JZP