23 złote za segregowane śmieci ze zgłoszonym kompostownikiem to rozbój w biały dzień

418

PYTANIE:

23 złote za segregowane śmieci ze zgłoszonym kompostownikiem to rozbój w biały dzień! Kto ustala takie wygórowane w kosmos i nieadekwatne to zasobności portfela przeciętnego podatnika?

21.02.2023

ODPOWIEDŹ:

Witam.
Kalkulowany koszt funkcjonowania w 2023 roku w Gminie Zamość programu odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych to kwota 5 421 524 zł,  W porównaniu do roku ubiegłego więcej o 1 015 186 zł. Głównym składnikiem powyższej kwoty, a więc i stawki opłat wnoszonych przez Mieszkańców jest koszt usługi odbioru odpadów świadczonej przez podmioty posiadające koncesje w tym zakresie. Wybór wykonawcy usługi odbywa się zawsze poprzez otwarte dla wszystkich postępowanie przetargowe. Złożona przez PGK Sp.z.o.o. w Zamościu oferta dotycząca usługi odbioru odpadów z posesji Gminy Zamość w 2023 roku to kwota 5 193 776,16 zł, czyli 95,80 % całości kalkulowanych kosztów programu. W stosunku do roku ubiegłego więcej o 967 554 zł. W kwocie tej koszt odbioru z nieruchomości odpadów BIO to 225 828,00 zł. Pozostałe koszty administracyjne to 227 748 zł, czyli 4,20 % całości kalkulowanych kosztów programu ( o 47 632 zł więcej od roku 2022). Z powyższych kwot oraz ilości Mieszkańców objętych programem (19 883 Mieszkańców wg. stanu z listopada 2022) wynika stawka miesięcznej opłaty. Oczywiście w wyliczeniach brane są pod uwagę koszty odbioru odpadów BIO, oraz skutki obniżenia stawek dla gospodarstw domowych zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby.

Gmina Zamość. Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023 roku.

Lp Opis gospodarstwa domowego Miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych – od jednej osoby zamieszkałej
Gospodarstwa domowe kompostujące odpady komunalne Gospodarstwa domowe z odbiorem odpadów BIO
1 Gospodarstwa domowe zamieszkałe przez 1 – 4 osób 23,01 zł 35,14 zł
2 Gospodarstwa domowe zamieszkałe prze więcej niż 4 osoby – od 5 i kolejnej osoby 8,22 zł 20,35 zł

 

Ilość osób w systemie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych – wg. stanu z listopada 2022 roku:

 • Gospodarstwa domowe kompostujące:
  • zamieszkałe przez 1-4 osoby =  16 722 osób
  • zamieszkałe przez więcej niż 4 osoby  = 1 610 osób
 • Gospodarstwa domowe z odbiorem BIO:
  • zamieszkałe przez 1–4 osoby = 1 506 osób
  • zamieszkałe przez więcej niż 4 osoby =  45 osób
 • ŁĄCZNIE = 19 883 osoby.

 Pisze i pyta Pan (Pani) kto ustala takie wygórowane w kosmos i nieadekwatne to zasobności portfela przeciętnego podatnika stawki? Z powyższego tekstu wynika, że decyzje podejmowane przez Organy Gminy są wynikiem działań matematycznych. Szczegółowe wyliczenia przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. Złożona w postępowaniu przetargowym oferta PGK Sp.z.o.o. w Zamościu jest o 23 % wyższa od składanej w listopadzie 2021 roku (za odbiór odpadów w 2022 roku). Nie zmierzam zastępować Prezesa Spółki w tłumaczeniu tego wzrostu. Warto jednak pamiętać co wydarzyło się w tym czasie w gospodarce Kraju – inflacja w obecnej wersji 17%, wzrost stóp procentowych NBP, wzrost cen paliwa i płacy minimalnej, wzrost opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu tego co dzieje się z odpadami które trafiają do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w DębowcuCzy Wójt i Rada Gminy mogą swoimi decyzjami w sposób znaczący wpłynąć na poziom opłat wnoszonych przez Mieszkańców? Na wspomniane powyżej czynniki zewnętrzne kształtujące koszty funkcjonowania programu nie mamy żadnego wpływu. Uważam, że w obecnych warunkach program odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych musi być w całości finansowany z opłat wnoszonych przez Mieszkańców. O sytuacji w gminnych finansach lat 2022-2023 piszę w materiałach zamieszczanych na www.gminazamosc.pl w zakładkach „Pytanie do Wójta”  „Blog Wójta Gminy” oraz „ Biuletyn i media – Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” Zachęcam do zapoznania się z nimi

Pozdrawiam i dziękuję za kontakt e-mail.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość

23.02.2023 r.