Zwrot podatku akcyzowego 2022 – II termin składania wniosków

49

Wójt Gminy Zamość przypomina, że w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przelewy zwrotu podatku będą realizowane po otrzymaniu środków z budżetu państwa w okresie miesiąca października 2022 r. 

Informacja o procedurze i warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w roku 2022 wraz z formularzem wniosku dostępne są na stronie Urząd Gminy Zamość – BIP, zakładka finanse gminy-Podatki, deklaracje-zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

Wydział podatków