Zimowa mordęga na orientację

122

Uczniowski Klub Sportowy Azymut Siedliska zaprasza do udziału w imprezie na orientację składającej się z marszów, w tym z kijkami nordic walking, jazdy rowerowej oraz biegów na orientację pn. „Zimowa Roztoczańska Mordęga – tu gdzie walczyli partyzanci”. Swój udział w zawodach, które odbędą się w dniu 10 grudnia br., zgłaszamy poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie organizatora. Zawody są integralną częścią zadania skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w ramach którego odbywają się szkolenia, wycieczki propagujące marsze i biegi na orientację. Jego głównym celem jest pobudzenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przypomnienie roli i znaczenia bohaterskich postaw mieszkańców Zamojszczyzny i Roztocza w okresie Powstania Zamojskiego z lat 1942 – 1944. Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy wsparciu organizacyjnym i finansowym Gminy Zamość. Honorowym Patronem jest Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się w regulaminie oraz na stronie internetowej organizatora www.azymutsiedliska.cba.pl.

Na podstawie przesłanych informacji UGZ KC