Zgłaszanie awarii kolektorów słonecznych

157

Informujemy, że wszelkie sprawy związane z awariami kolektorów słonecznych oraz problemami technicznymi, zamontowanych instalacji w ramach projektów unijnych realizowanych przez Gminę Zamość, należy zgłaszać do pracowników Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość:

1. Pana Tomasza Raduj
2. Pana Mateusza Gryn
tel. 503 828 191, 503 830 778, 84 639 05 82 wew. 3
email: gzok.kolektory@zamosc.org.pl

Prosimy o zgłaszanie awarii instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w ramach projektów „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część I, część II, część III” na podane numery telefonów lub drogą e-mail.