Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2022

43

W dniach od 15 maja do 4 lipca br. została przeprowadzona przez Gminę Zamość XIX edycja konkursu turystycznego „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”. W tym roku połączona była z konkursem fotograficznym prezentującym ciekawe miejsca na szlakach turystycznych przebiegających przez naszą gminę.
Głównym celem konkursu było promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja walorów przyrodniczych, kulturowych i architektonicznych gminy. Konkurs „Zdobywcy Ścieżki” polegał na przejechaniu trasy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość o długości około 40 kilometrów, prowadzącej od Mokrego do Skokówki przez południową część gminy i odnalezieniu Punktów Kontrolnych ukrytych na trasie ścieżki oraz wysłaniu e-maila z potwierdzeniem pobytu na nich. Podsumowaniem konkursu było losowanie nagród w postaci sprzętu sportowego i turystycznego, które odbyło się w dniu 10 lipca 2022 r. podczas pikniku historycznego „Od natury do kultury” w Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu. Tego samego dnia podsumowany został konkurs fotograficzny, gdzie nagrody otrzymali autorzy 6 najlepszych zdjęć wybranych w głosowaniu internetowym, a wszyscy uczestnicy pikniku mogli obejrzeć fotografie na prezentowanej wystawie. Wyniki konkursu można obejrzeć także na stronie gminnej stronie w zakładce – Zdobywcy Ścieżki Rowerowej – konkurs fotograficzny -wyniki.
Na kolejną XX edycję konkursu organizatorzy zapraszają znów za rok.

UGZ: KC