Żdanów

116

23.09.2022 r. piątek, godz.18.00
Świetlica wiejska

Wysokość funduszu sołeckiego na 2023 r. 58 648,86 zł

 

Porządek zebrania wiejskiego:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie ważności zebrania
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór protokolanta zebrania
  5. Informacja Wójta Gminy Zamość z realizacji uchwał zebrania wiejskiego z 2021
  6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego 2023 roku
  7. Przyjęcie wniosków do projektu budżetu Gminy Zamość 2023 roku
  8. Sprawy sołeckie i gminne
  9. Zamknięcie obrad

 

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim   Statut sołectwa