Zapytanie radnej Haliny Szymańskiej wraz z odpowiedzią

86